जल गुणवत्ता विश्लेषण प्राधिकरण

भारत सरकार

संपर्क करें

जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (WQAA)
1103, अंसल भवान, K.G. मार्ग, नई दिल्ली - 110001
फ़ोन नंबर :  +91 11 23352130, फैक्स नंबर : 91 11 23352129
ईमेल -wqcellmowr[at]nic[dot].in

संपर्क करें